یوزر و پسورد نود 32 – 1 اردیبهشت 97

یوزر پسورد نود 32

برای این ساعت برای شما عزیزان مجموعه یوزر پسورد نود 32 را به جهت آپدیت روزانه آنتی ویروس آماده نموده ایم تا بتوانید در اسرع وقت و بدون مشکل نرم افزار خود را بروز رسانی نمائید…

ANTIVIRUS 9-11

45GF-XKFX-PP7T-6BF5-29HR

3FU3-XDCJ-G8GJ-HX9M-R4R9

6ADC-XHT3-XUDM-K27N-MHNE

SMARTSECURITY 9-11

W6SD-X32V-HGCF-9S7M-6CD9

U46U-XHSJ-6JH5-NXR2-DG39

6UH2-XHB3-S25C-UN6D-JWC5

ANTIVIRUS 4-8

username:TRIAL-0225900858
password:s2dpv4rtbj

username:TRIAL-0225900890
password:r8a4337esh

username:TRIAL-0225900898
password:rux2xvc6bm

SMARTSECURITY 4-8

username:TRIAL-0221757130
password:4d4p3vd5a7

username:TRIAL-0221757119
password:j7a5sfc5ju

username:TRIAL-0221757120
password:jdhs7fmmvt

MOBILESECURITY

XDR6-XT7S-C9K4-AMKW-A2BJ

5FXF-XBXH-8ESK-9XBF-JN2A

5XC3-XHKS-PVKW-5WC5-K76S