یوزر و پسورد نود 32 – 22 فروردین 97

کاربران گرامی می توانید آخرین یوزر و پسورد نود 32 رو را از لیست زیر دریافت و آنتی ویروس خود را به روز نمائید….

ANTIVIRUS 9-11

X84X-X758-NW2G-TPDX-N9HK

SH9K-XGP4-28DC-4PKU-FCR8

BHAG-XP64-VTTV-BWDV-T43A

SMARTSECURITY 9-11

CS2J-XXN5-5GS8-XJC4-53UB

ERUV-XBWG-DNBG-JX3F-9KM9

FP2N-XPA3-6SJX-C4NW-NVEN

ANTIVIRUS 4-8

username:TRIAL-0225015883
password:bmk4v375d5

username:TRIAL-0225015874
password:srh6f8pb7j

username:TRIAL-0225014070
password:xjds5au5jp

SMARTSECURITY 4-8

username:TRIAL-0220976472
password:np47jftx4v

username:TRIAL-0220976473
password:2vdcebmn3f

username:TRIAL-0220976477
password:4jeppjtcsb

MOBILESECURITY

RSPU-X6SB-T22B-AD57-8VEA

RT9G-X4MC-VTGA-PSTP-U3MN

V5DB-XK9D-GDKT-VM36-5NUR

ادامه مطلب »